Podejmując legalną pracę w Niemczech nabywamy określone prawa. Warto je znać i korzystać w razie potrzeby.

Umowa o pracę

Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy. Muszą być w niej jasno określone zasady i warunki wykonywania danej pracy. Umowa musi określać również obowiązki każdej ze stron i przysługujące im możliwości. W szczególności dotyczy to czasu urlopu, wynagrodzenia, zakresu czynności wykonywanych na danym stanowisku oraz czy umowa obowiązuje na czas określony lub nie.  Pracodawca może przed podpisaniem umowy o pracę „przetestować” pracownika, zatrudniając go na okres próbny, trwający maksymalnie pół roku.

Czas pracy

Tak jak w Polsce w Niemczech obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy i 40 godzinny tydzień pracy. Może on się jednak zmieniać w zależności od miejsca pracy. Niektóre firmy wymagają pracy tylko siedem godzin w piątki. Może on być również wydłużany jednak obowiązuje zasada, że w ciągu pół roku nie może być średnio wyższy niż osiem godzin. Zazwyczaj każde wydłużenie czasu pracy wiąże się z późniejszym jego zmniejszeniem i odwrotnie.  Do czasu pracy nie wlicza się przerw, których czas trwania zależy od długości dnia pracy. Zatrudnieni do 6 godzin dziennie nie muszą robić przerw. Pracującym 6-9 godzin dziennie przysługuje 30 minut odpoczynku, a powyżej 9 godz. – 45 minut.

Urlopy

Pierwsze prawa do odbycia urlopu pracownik nabywa po przepracowaniu w Niemczech, co najmniej pół roku. W zależności od ilości przepracowanego czasu przysługuje mu określona w umowie ilość dni urlopu, zawsze są to minimalnie 24 dni robocze. Za czas spędzany na urlopie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Przyjęło się, że jest ono wypłacane przed urlopem.

Wypowiedzenie

Pracodawca w Niemczech ma prawo wypowiedzieć pracownikowi umowę w połowie lub na koniec miesiąca. Od tej daty zaczyna się liczyć czas wypowiedzenia, wynoszący od 1 miesiąca do nawet siedmiu miesięcy, dla osób, które pracują już 20 lat i więcej.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *