FAQ

Najczęstsze pytania

Ogólne pytania

Zapewniamy pracę na stałych stanowiskach pracy w głównie w sektorach: Medycyna oraz opieka, IT, transport i logistyka oraz inżynieria.

Poszukujemy głównie specjalistów z dziedziny medycyny oraz pielęgniarstwa, IT, transportu i logistyki oraz inżynierii, ale chętnie przejrzymy wszystkie wnioski o pracę, tak samo dotyczące innych branż jak i od osób nie wykształconych w danych branżach.

Tak, pracujemy tylko i wyłącznie legalnie. Ponieważ oferujmy tylko stałe zatrudnienie, nie poszukujemy pracowników tymczasowych. Posiadamy także wymagane w Polsce i Niemczech certyfikaty.

Od naszych kandydatów ubiegających się o pracę w Niemczech nie pobieramy żadnych opłat. Otrzymujemy prowizje od pracodawcy użytkownika. Jeśli jakakolwiek agencja, pobiera prowizję od pracowników bądź kandydatów, oznacza to, że łamie prawo. Wszystkie firmy pobierające takie opłaty działają niezgodnie z prawem!

Wynagrodzenie otrzymywane od naszych międzynarodowych partnerów przede wszystkim od Państwa kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz posiadanej znajomości języka niemieckiego. Ponadto dodatkowym atutem będzie uznanie Państwa zawodu w Niemczech.

Starając się wsłuchiwać w oczekiwania naszych kandydatów przedstawiamy Państwu oferty pracy jak najbardziej zbliżone do ofert kierowanych do osób z obywatelstwem niemieckim.

Aplikacja o pracę

Skontakuj się z nami poprzez wypełnienie w całości formularza zgłoszeniowego, załącz wszystkie dokumenty aplikacyjne takie jak CV, świadectwa oraz certyfikaty. Przenalizujemy twoje zgłoszenie dokładnie i niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy.

Nasze aktualne oferty pracy można znaleźć na naszej stronie internetowej w sekcji „Oferty pracy“. Wśród możliwości zatrudnienia niejednokrotnie nie znajdziecie Państwo wszystkich ofert pracy, ponieważ większość ofert jest niemalże natychmiast przypisywana do osób zainteresowanych spełniających warunki zatrudnienia. Z tego powodu zalecamy wypełnienie naszego formularza zgłoszeniowego, dzięki temu będziemy mogli Państwu przedstawić najnowsze oferty zgodne z Państwa kwalifikacjami.

Jeżeli nie widzicie Państwo w obecnej chwili interesujących dla was ofert, możecie w każdym momencie po prostu przesłać nam Wasze dokumenty potrzebne do znalezienia pracy. Jeżeli odpowiednia dla Państwa oferta pracy pojawi się w naszej bazie danych natychmiast się z Państwem skontaktujemy. Zapewniamy także, iż wszystkie dane, które Państwo do nas prześlecie zostaną wykorzystane jedynie w celach rekrutacji.

Jeżeli nadal się z Państwem nie skontaktowaliśmy, niekoniecznie oznacza to, że nie jesteśmy współpracą z Państwem zainteresowani. Często jest to jedyne indykacja, że oczekujemy nadal na odpowiedź od zagranicznego pracodawcy względem zatrudnienia Państwa w jego firmie. W momencie, gdy otrzymamy odpowiedź od potencjalnego pracodawcy, wtedy skontaktujemy się z Państwem, podając Państwu konkretną ofertę pracy. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaoszczędzić czas Państwu jak i sobie.

Przede wszystkim najważniejszym dokumentem jest dla nas poprawnie napisane CV, które nie powinno zawierać żadnych luk w życiorysie. Państwa CV powinno być klarowne, linia kariery powinna być jasna i łatwa do zrozumienia. Proszę sprawdzić jak powinno wyglądać poprawnie napisane CV. Oprócz CV prosimy o dołączenie wszystkich dyplomów, świadectw oraz referencji w postaci kopii, które bedą poświadczać Wasze doświadczenie i kwalifikacje.

Abyśmy mogli zobaczyć wszystkie dokumenty, proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy i po całkowitym wypełnieniu danych osobowych, dodać jako załączniki wszystkie dodatkowe dokumenty. Alternatywnie można także wysłać wszystkie dokumenty na e-mail: info@jobhero.eu

Jeżeli nasi partnerzy będą zainteresowani Państwa aplikacją, wtedy rozmowa kwalifikacyjna może zostać przeprowadzona w następujący sposób:

 • tradycyjna rozmowa kwalifikacyjna na miejscu
 • rozmowa z centrum oceniającym
 • Hospitacja
 • Rozmowa telefoniczna
 • Połączenie Skype

Chętnie doradzimy i przygotujemy Państwa do rozmowy kwalifikacyjnej, udzielimy także cennych wskazówek.

Tak, sprawdzimy Państwa aplikację i damy cenne oraz praktyczne wskazówki i porady dotyczące poprawy jakości Państwa dokumentów aplikacyjnych, tak aby potencjalni pracodawcy widzieli w Was kandytatów do pracy.

Umowa o pracę

W zależności od dokładnej oferty pracy oferowane są niemalże wszystkie rodzaje umów:

 • umowa o stałe zatrudnienie
 • umowa na czas nieokreślony
 • umowa w niepełnym wymiarze czasu
 • umowa o staż

Nie zajmujemy się tłumaczeniami umów o pracę, ani żadnych dokumentów urzędowych. Ale przeczytamy razem z Państwem krok po kroku każdą umowę i wyjaśnimy cała treść, dzięki czemu na pewno będziecie w pełni zorientowani w zasadach umowy o pracę.

Nie, my jesteśmy tylko mediatorem pomiędzy Państwem, a osoba oferującą pracę. Umowa o pracę jest zawierana bezpośrednio z Państwa przyszłym pracodawcą niemieckim. Nasze usługi są zawsze bezpłatne.

Znajomość językowa

Jako międzynarodowa agencja pracy zajmująca się pośrednictwem pracy za granicą zwracamy szczególną uwagę na stopień znajomości języka. Oczekujemy od naszych kandydatów, aby posiadali nabytą podstawową znajomość języka niemieckiego. Umiejętności językowe będą potrzebne kandydatom zarówno podczas pracy, jak i w życiu codziennym. Ponadto posiadanie świadectwa znajomości języka niemieckiego na poziomie B1 oraz wyższym jest uznawane jako kwalifikacja zawodowa i będzie wpływać na wysokość zarobków.

W przypadku wnioskodawców, u których znajomość języka znajduje się poniżej poziomu B1 i wyższych, możemy początkowo zaproponować tylko stanowiska asystentów. W takim wypadku mogą oni wykonywać zadania tylko w ograniczonym zakresie. Widoczne jest także zróżnicowanie w płacach jako asystenci i specjaliści. W międzyczasie możemy zagwarantować dostępność finansowego wsparcia względem kursów językowych, dzięki którym można uzyskać wymagany poziom znajomości języka niemieckiego, a tym samym uzyskać uznanie swoich kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

Tak, posiadamy także oferty pracy dla kandydatów bez znajomości języka niemieckiego. Ale w takim wypadku możemy zaoferować Państwu tylko pracę na pozycji asystenta. Musicie Państwo wiedzieć, że w takim przypadku wynagrodzenie będzie niższe niż u osoby ze znajomością języka.

Tak, organizujemy kursy językowe dla naszych kandydatów. Nowością jest możliwość wzięcia udziału w kursie, który organizujemy w Polsce. Kurs ten przygotuje Państwa do wyjazdu za granicę oraz podjęcia pracy w Niemczech. Kolejną możliwoscią, która oferujemy jest podjęcie kursu językowego za granicą, który może zostać ukończony już w czasie pracy.
Dla konkretnych branż oferujemy także kursy specjalistyczne.

Posiadamy w ofercie kursy stacjonarne, a także kursy internetowe i kursy mieszane.

Organizujemy płatne i bezpłatne kursy języka niemieckiego. Czy koszty danego kursu zostaną w pełni lub częściowo opłacone przez pracodawcę zależy od konkretnej oferty pracy. Oczywiście w większości naszych ofert nauka języka jest zapewniona kandydatom na dane stanowisko – kurs możliwy jest w Niemczech lub w Polsce i będzie dopasowany do Państwa umiejętności językowych. Pracodawca pokrywa w przypadku takiej oferty wszystkie koszta związane z nauką.

Uznanie kwalifikacji zawodowych

W zawodach regulowanych prawem pracy uznanie kwalifikacji jest obowiązkowe, gdyż tylko w tym wypadku będziecie Państwo traktowani w Niemczech jako specjaliści. Aby móc wykonywać swój zawód w pełni i bez ograniczeń, musi to zostać potwierdzone przez właściwy organ niemiecki, który sprawdzi czy Państwa stopień zawodowy odpowiada stopniowi niemieckiemu względem treści nauczania oraz kwalifikacji. Zdecydowanie zalecamy przeprowadzenie profesjonalnego uznania kwalifikacji zawodowych, dzięki temu możecie Państwo żądać wyższego wynagrodzenia.

Tak, pomagamy i koordynujemy uznawanie kwalifikacji zawodowych. Powiemy Ci dokładnie, jakie dokumenty powinieneś przygotować i w jakiej formie, a także pomożemy zainicjować proces samego uznawania.

Tak, jedynym warunkiem koniecznym do rozpoczęcia uznawania, jest ukończenie nabywania przez Ciebie kwalifikacji zawodowych. Aplikacja może być złożona z zagranicy.

Prosimy, aby dokumenty, które Państwo nam przedstawicie były załączone jako oryginały lub kopie potwierdzone przez notariusza. Nie potwierdzone kopie oraz dokumenty bez potwierdzenia notarialnego nie bedą przez nas przyjmowane. Wszystkie tłumaczenia na język niemiecki powinny być wykonane przez tłumacza przysięgłego. Prosimy Państwa o przedłożenie następujących dokumentów:

 • Formularz zgłoszeniowy
 • Dowód tożsamości (Paszport lub dowód osobisty; w razie potrzeby także dowód zmiany nazwiska czyli np. Akt ślubu)
 • Życiorys (Przegląd odbytych szkoleń  oraz – jeśli takowe występują- wszystkich wcześniejszych miejsc pracy)
 • Dowód ukończenia szkoleń i nauki zawodu (Świadectwa ukończenia szkoły, dyplom uczelni)
 • Dowód treści nauczanych w szkole oraz czasu trwania nauki (Np. Świadectwa czasu trawnia nauki, lista stopni w szkole, książki do nauki, badania, zapis rejestrów na uczelni, indeks)
 • Jeśli jest pod ręką, to także dowód swojego doświadczenia zawodowego (Np. certyfikaty z pracy, skoroszyty z pracy)
 • Jeśli jest możliwość, to także inne dowody pracy (Np. Certyfikaty z dalszego kształcenia lub przekwalifikowania)
 • Jeśli potrzebne, oświadczenie o wcześniej przeprowadzonej aplikacji (Wyjaśnienie, kiedy i  jeśli takowy istnieje, z jakim wynikiem została zakończona poprzednia aplikacja)

W zależności od wykonywanego zawodu, może być wymagane przedłożenie odpowiednich innych dokumentów. Jest to szczególnie ważne w przypadku wykonywania zawodów regulowanych prawnie. Ogólnie rzecz ujmując, następujące dokumenty i certyfikaty mogą być Państwu potrzebne:

 • Świadczenie zdrowotne (Zazwyczaj jest to aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, w niektórych przypadkach wystarczy własne oświadczenie o stanie zdrowia)
 • Zaświadczenie o niekaralności (Np. Zaświadczenie, wypis z rejestru sądowego z kraju pochodzenia osoby starającej się o pracę. Wszystkie dokumenty nie mogą być starsze niż 3 miesiące)
 • Zaświadczenie o ubezpieczeniu w zakresie odpowiedzialności zawodowej( często z pewnym określonym limitem sumy ubezpieczenia)
 • Dowód na znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 lub wyższym.

Może zdarzyć się, że nawet po pozytywnym zakończeniu procesu uznawania kwalifikacji zawodowych, nadal będą potrzebne dodatkowe świadectwa w związku z przepisami dyrektyw Unii Europejskiej, w takim wypadku należy przedstawić także:

 • Deklarację zgodności ze standardami EU
 • Certyfikat UE zezwalający na wykonowanie danego zawodu lub zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i okresie czasu, w którym zezwala się na wykonywanie danej pracy.

Jesteśmy skłonni pomóc Państwu w zebraniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz wypełnieniu oświadczeń i potrzebnych formularzy. Jesteśmy także w stanie być w stałym kontakcie z biurem tłumaczeń oraz zająć się Państwa dokumentami potrzebującymi tłumaczenia na język niemiecki.

Od złożenia podania procedura uznania kwalifikacji zawodowych trwa maksymalnie trzy miesiące. Brane jest także pod uwagę Państwa doświadczenie zawodowe. Niekiedy okres ten jest nieznacznie dłuższy. Powodem takiego stanu rzeczy najczęściej są pewne błędy formalne oraz merytoryczne w Państwa dokumentach. W momencie kiedy wszystkie dokumenty znajdą się we właściwym urzędzie, wtedy postępowanie zostaje rozpoczęte. Uznanie kwalifikacji zawodowych nie trwa z reguły dłużej niż trzy miesiące.

Oprócz odpowiednich kwalifikacji zawodowych w większości zawodów wymagana jest znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 lub wyższym. Jeżeli nie spełniają Państwo wymogów językowych, warto skontaktować się z naszym pracownikiem i omówić z nim inne alternatywy w związku z Państwa pracą. Z naszą pomocą uzyskacie dostęp oraz wsparcie finansowe do kursów językowych, co w krótkim czasie pozwoli Państwu osiągnąć wymagany poziom znajomości języka.

 • Pełne uznanie: Państwa kwalifikacje są dokładnym odpowiednikiem niemieckiego stopnia kwalifikacji. Jeżeli Państwa kwalifikacje zostaną sprawdzone i faktycznie odpowiadają niemieckim standardom, wtedy zostanie wydane zaświadczenie potwierdzające Państwa wykształcenie i kwalifikacje. Jest to jedyny dokument, który Państwo otrzymacie.
 • Nie uznanie lub częściowe nie uznanie: Jeśli przeprowadzone badania wykazaly pewne różnice pomiędzy kwalifikacjami niemieckimi, a Państwa kwalifikacjami możecie Państwo wziąć udział w specjalnych grupach w ośrodku adaptacyjnym (egzamin lub staż adaptacyjny) w celu uzyskania stwierdzenia o równoważności kwalifikacji. Dopiero w takim momencie jest możliwe wydanie Państwu zaświadczenia o równoważności Państwa kwalifikacji zawodowych.

Koszta takiego zaświadczenia wachają się pomiędzy 120-150 €. Jeżeli Państwa aplikacja zostanie rozpatrzona pomyślnie, wszystkie koszta związane z aplikacją przejmuje JobHero. Jeżeli jednak Państwa wniosek zostanie odrzucony, wtedy koszty te to około 100-120 € i ponoszą je Państwo sami. Oczywiście w razie odrzucenia Państwa wniosku macie Państwo możliwość złożenia wniosku ponownie, gdy tylko różnice w wykształceniu zostaną wyrównane poprzez odpowiednie szkolenie lub zdanie dodatkowych egzaminów.

Prosimy doliczyć także koszty potrzebne do przetłumaczenia Państwa polskich dokumentów. Koszty te zależne są oczywiście od wybranego przez Państwa biura tłumaczeń oraz ilości dokumentów przetłumaczonych.

Tak. Jeśli otrzymałeś pozwolenie na pracę jako profesjonalista, możesz pracować jako uznany ekspert. W takim przypadku posiadasz niezakłócalny obszar odpowiedzialności, co pozwoli Ci na otrzymywanie dużo wyższych zarobków, niż pracownik bez takiego rozpoznania.

Integracja

Chcemy, aby twój nowy start zagranicą był okresem jak najbardziej przyjemnym. Oprócz integracji zawodowej, chcemy wesprzeć Cię także w integracji prywatnej:

 • organizujemy pierwszą wizytę u przyszłego pracodawcy.
 • wspieramy przy procesie szukania mieszkania.
 • koordynujemy załatwianie spraw urzędowych.
 • prowadzimy proces uznania kwalifikacji zawodowych.
 • organizujemy kursy językowe.
 • wspieramy w języku polskim w trakcie pobytu w Niemczech.

Wiemy jak trudno jest na początku, zwłaszcza przy wyjeździe z całą rodziną, odnaleźć się w nowym kraju. Z tego powodu, naturalnie, także oferujmy swoją pomoc i wsparcie dla Państwa rodziny w podstawowych sprawunkach.

Są Państwo zainteresowani jedną z naszych ofert?

Jeśli są Państwo zainteresowani konkretną ofertą pracy w Niemczech, prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego. Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie.

(Doradca)

Łukasz Zanoża

l.zanoza@jobhero.eu
+48 (22) 307 2985
JobHero