Priznavanje zanimanja

Zarobki i życie Polaków za zachodnią granicą

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE) i otwarcie granic dało wielu Polakom możliwość pracy i życia na wyższym poziomie, poza granicami własnego kraju. Zarówno młodsi, jak i starsi, coraz częściej podejmują decyzję o wyjeździe do pracy za granicę.

Co skłania ich do podjęcia takiej, a nie innej decyzji? Przede wszystkim perspektywa wyższych zarobków oraz lepszy standard życia. Przyciąga ich też lepsza opieka zdrowotna i wysoki poziom świadczeń socjalnych. Europa Zachodnia to zdecydowanie najpopularniejszy cel emigracji zarobkowej wśród Polaków. Wyjeżdżający to zazwyczaj osoby o różnym poziomie wykształcenia, a aż co piata osoba posiada wykształcenie wyższe. Wzrasta też ilość młodych osób opuszczających kraj zaraz po studiach.

Kierunek Niemcy

Coraz częstszym kierunkiem emigracji zarobkowej staje się nasz zachodni sąsiad, Niemcy. Od pięciu lat niemiecki rynek pracy jest otwarty dla Polaków. Już ponad pół miliona naszych rodaków znalazło w Niemczech zatrudnienie w różnych sektorach pracy. Pracodawcy cenią sobie przede wszystkim ich kwalifikacje i chęć do pracy. Polacy nie muszą obawiać się dyskryminacji ze strony pracodawców, gdyż zawierane przez nich umowy o pracę gwarantują im zarobki takie same, jakie przewidziane są dla rodowitych Niemców pracujących na takich samych stanowiskach.

Polacy przyjeżdżający do Niemiec osiedlają się przede wszystkim w okolicach Berlina czy Poczdamu, a także w południowych Niemczech.

Chcesz pracować i dobrze zarabiać? Dołącz do nas.

Komu najbardziej opłaca się wyjazd do pracy do Niemiec?

Wyjazd do Niemiec opłaca się zarówno osobom z wyższym wykształceniem takim jak lekarze, pielęgniarki, programiści czy inżynierowie oraz wykwalifikowanym robotnikom, szczególnie  hydraulikom, operatorom CNC, oraz wielu innym.

Porównanie wynagrodzenia za pracę w Polsce i w Niemczech

Średnie wynagrodzenie naszych rodaków pracujących w Niemczech jest znacznie wyższe niż średnie wynagrodzenie miesięczne w Polsce. Wraz z wydłużającym się okresem czasu spędzonym na emigracji wynagrodzenie to będzie wzrastać. Tak oto, po pierwszych trzech latach średnie wynagrodzenie brutto będzie znacznie przewyższać poziom wynagrodzenia po takim samym okresie pracy w Polsce.

Warto również wspomnieć, iż w Niemczech istnieją różnice w wynagrodzeniach za pracę.  Zależy to przede wszystkim od regionu, w którym podejmujemy pracę. Tak, więc na zachodzie i południu Niemiec można otrzymać wyższe wynagrodzenie za tę samą pracę, niż na wschodzie Niemiec. Wysokość wynagrodzenia zależy oczywiście od wielu czynników. Najważniejsz z nich to wielkość firmy, w której Państwo pracują, branża, specjalizacja, region, Państw wykształcenie, doświadczenie zawodowe, samorealizacja tak samo jak i odpowiedzialność oraz rozwój osobisty.

Zarobki w medycynie

Z roku na rok, coraz więcej dobrze wykształconych lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy decyduje się na wyjazd do Niemiec. Lekarze mogą oczekiwać bardzo wysokiego wynagrodzenia rocznego. Natomiast średnie zarobki miesięczne pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących w szpitalach wynoszą zdecydowanie więcej niż zarobki osób pracujących w Polsce, jednakże podejmując pracę w domach opieki społecznej proszę pamiętać, że tam zarabia się mniej.  Do tej kwoty często dolicza się również premie i inne dodatki. Najwyższych płac w tych zawodach można oczekiwać w Saarland, Baden-Württemberg i Bawarii.

W ostatnich latach coraz bardziej popularnym zajęciem wykonywanym w Niemczech przez polskich emigrantów zarobkowych jest opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Jest to jednakże praca wymagająca wiele empatii, odpowiednich predyspozycji, pełnego zaangażowania, poświęcenia i dyspozycyjności, niejednokrotnie całodobowej. Jednakże zarobki w pełni odpowiadają wykonywanej przez Państwa pracy.

Zarobki w IT

Polskim informatykom i programistom również lepiej wiedzie się za zachodnią granica, niż w kraju. Niemniej jednak, w branży komputerowej znajomość języka niemieckiego jest prawie zawsze konieczna. Roczne zarobki programisty zdecydowanie przekraczają wysokość zarobków na tych samych stanowiskach w Polsce. Wysokość wynagrodzenia zależy przede wszystkim od doświadczenia zawodowego. Umiejętności zawodowe Polaków są w Niemczech bardzo wysoko cenione, dlatego informatycy i programiści zazwyczaj z łatwością znajdą tam pracę.

Zarobki Inżynieria

Perspektywa pracy w branży inżynieryjnej jest dobra, a zarobki wysokie. Oczywiście wysokość wynagrodzenia dla inżynierów zależy od wielu czynników. Inżynierowie w Niemczech są w stanie zarobić, dużo więcej niż średnia krajowa. Uważa się, że polscy inżynierowie są jednymi z najlepiej wykształconych w Europie. Niemieccy pracodawcy cenią sobie przede wszystkim ich umiejętności pracy w zespole, elastyczność , dobrą komunikatywność i umiejętności przywódcze.

W tym zawodzie również bardzo ważna jest dobra znajomość języka niemieckiego. Znajomość języka angielskiego będzie oczywiście przydatna, ale Polscy inżynierowie pracując w Niemczech muszą posiadać znajomość języka niemieckiego oraz znajomość fachowych terminów w języku niemieckim.

Gwarancją otrzymania dobrej pracy za granicą jest znajomość języka niemieckiego

Duży wpływ na wysokość otrzymywanego wynagrodzenia za pracę ma znajomość języka niemieckiego. Nieznajomość języka niemieckiego ogranicza naszym rodakom możliwość znalezienia dobrze płatnej pracy. Ponadto generuje to problemy z właściwym zrozumieniem warunków pracy, samych umów o pracę, a przede wszystkim poleceń pracodawcy i przełożonych. Dlatego pracodawcy coraz częściej wymagają od pracowników znajomości języka, przynajmniej na poziomie komunikatywnym, który pozwoli na podstawowe porozumienie pomiędzy stronami.

Pomimo tego, co raz więcej osób podejmuje ryzyko i wyjeżdża do Niemiec bez znajomości podstaw języka niemieckiego. Mają oni nadzieję znaleźć jakąkolwiek pracę, gdzie znajomość języka nie jest potrzebna. Niestety jeśli Państwa znajomość języka niemieckiego nie jest wystarczająca, wtedy musicie się Państwo liczyć z pracą na pozycji asystenta oraz niższymi zarobkami.

Nasi kandydaci mogą oczywiście wziąć udział w kursach organizowanych przez nas, od niedawna także w Polsce. Macie Państwo także możliwość wzięcia udziału w kursie za granicą już w czasie pracy. Oferujemy Państwu także specjalistyczne kursy przydatne w różnych, konkretnych branżach.

Koszty utrzymania emigranta zarobkowego

Szacuje się, że na miesięczne utrzymanie w Niemczech, nasi rodacy przeznaczają około 40% swojego całkowitego wynagrodzenia. Na przestrzeni wielu lat nie zaobserwowano większych zmian w relacji kosztów utrzymania do wielkości zarobków. Do kosztów utrzymania zalicza się przede wszystkim koszty wynajmu mieszkania, wyżywienie, transport, rozrywki.

Zaoszczędzone pieniądze umożliwiają utrzymywanie rodziny pozostałej w ojczyźnie na znacznie wyższym poziomie, niż byłoby to możliwe przy wynagrodzeniu otrzymywanym w Polsce. Wraz z wydłużającym się okresem pobytu w Niemczech, wzrastają bowiem bieżące koszty utrzymania.

Są Państwo zainteresowani jedną z naszych ofert?

Jeśli są Państwo zainteresowani konkretną ofertą pracy w Niemczech, prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego. Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie.

(Doradca)

Łukasz Zanoża

l.zanoza@jobhero.eu
+48 (22) 307 2985
JobHero